Jdi na obsah Jdi na menu

Odborné společnosti

Česká asociace sester > www.cnna.cz

Horatio > www.horatio-web.eu

Česká psychiatrická společnost JEP > www.ceskapsychiatrie.cz

 

Visegradská čtyřka

Psychiatrická sekce ČAS > www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz

Slovenská komora sester a porodních asistentek > www.sksapa.sk
Sekce sester pracujících v psychiatrii

Polská asociace sester > www.ptp.na1.pl

Maďarská komora zdravotnických pracovníků > www.meszk.hu

 

Zdravotnická zařízení

Psychiatrická nemocnice Bohnice > www.bohnice.cz

Psychiatrická nemocnice Brno > www.pnbrno.cz

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech > www.pldobrany.cz

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži > www.plkm.cz

Psychiatrická nemocnice v Opavě > www.pnopava.cz

Psychiatrická léčebna Petrohrad > www.plpetrohrad.cz

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy > www.plkosmonosy.cz

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice > www.plhberkovice.cz

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod > www.plhb.cz

Psychiatrická nemocnice Jihlava > www.plj.cz

Psychiatrická léčebna Lnáře > www.pllnare.cz

Psychiatrická léčebna Šternberk > www.plstbk.cz

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany > www.dploparany.cz

PK Hradec Králové > www.lfhk.cuni.cz/psych/

PK 1. LF UK a VFN > www.psychiatrie.lf1.cuni.cz/

FN Ostrava, psychiatrické oddělení > www.fno.cz/oddeleni-psychiatricke

PK Masarykova univerzita Brno > www.psychiatrie.med.muni.cz/index.php

Psychiatrické centrum Praha > www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/

 

Ostatní

ITAREPS > www.itareps.com

Spojená akreditační komise > www.sakcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR > www.mzcr.cz

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví > www.cmhcd.cz

SestraIN >  www.sestra.in

Bohnice bez hranic > www.bohnicebezhranic.cz

 

Odborné časopisy

Časopis Florence > www.florence.cz

Časopis Sestra > www.sestra.cz

 

Zajímavé zahraniční odkazy

www.rcn.org.uk (profesní organizace sester, UK)

www.mentalhealthnurse.co.uk (o psychiatrickém ošetřovatelství v UK)

www.studentnurse.org.uk (stránky pro studenty)

www.nice.org.uk (Institut pro klinickou excelenci, standardy péče, doporučení)

www.nimhe.csip.org.uk (Institut pro duševní zdraví)

www.library.nhs.uk/mentalhealth/ (knihovna textů z oblasti duševního zdraví)

www.psychiatry24x7.com (vše o psychiatrii)

www.amicus-mhna.org (asociace psychiatrických sester)

www.mind.org.uk

www.rething.org

www.sane.org.uk

www.mental-health-matters.com

www.mentalhealthpractice.co.uk (odborný časopis pro psychiatrické sestry)

www.bethlemheritage.org.uk (stránky o historii)

www.whittinghamhospital.co.uk (stránky o historii)

www.alcoholics-anonymous.org.uk (anonymní alkoholici)

www.hearing-voices.org

www.depressionalliance.org