Jdi na obsah Jdi na menu

Visegrádská čtyřka

Psychiatrické sestry ze zemí Visegrádské čtyřky se sešly v Budapešti  

Ve dnech 18. – 20. října 2012 se v Budapešti sešli zástupci psychiatrických sester ze zemí Visegrádské čtyřky. Kromě předsedů profesních sdružení zastupujících psychiatrické sestry v jednotlivých zemích se setkání v Budapešti zúčastnili také vrcholní zástupci národních profesních organizací všeobecných sester. U jednacího stolu se tak sešli Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA – prezidentka České asociace sester, Mgr. Dana Jarabová – viceprezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek, Dr. Maria Cisek – prezidentka Polské asociace sester a Dr. Zoltán Balogh – prezident Maďarské komory zdravotnických pracovníků. V průběhu třídenního setkání byla v rámci odborné konference diskutována celá řada aktuálních otázek vztahujících se k psychiatrickému ošetřovatelství, např. kompetence psychiatrických sester, optimální systém jejich vzdělávání, syndrom vyhoření aj. Zaznělo i mnoho konkrétních a prakticky zaměřených příspěvků, ve kterých byly presentovány zkušenosti z jednotlivých zemí V4. Paralelně probíhala jednání týkající se možné spolupráce zemí Visegrádské čtyřky, která vyústila v podpis tzv. Budapešťské deklarace. V té se zástupci všech zemí V4 zavázali naplňovat několik konkrétních cílů. Budapešťská deklarace je dostupná na webových stránkách psychiatrické sekce ČAS. 

Tato historicky druhá konference psychiatrických sester ze zemí V4 proběhla za podpory Visegrádského fondu. Hostitelem příštího setkání bude psychiatrická sekce ČAS. Konference proběhne v Praze, ve dnech 3.–5.10.2013.  

zástupci profesních organizací ze zemí V4Mgr. Tomáš Petr, předseda psychiatrické sekce ČAS

 

 

 

 

 

 

 

foto: zástupci profesních organizací ze zemí V4
(více fotografií k nahlédnutí: den 1., den 2., den 3.)

Budapešťská deklarace k nahlédnutí: ZDE