Jdi na obsah Jdi na menu

Kongres - Arnhem

5. 12. 2007
 

Iniciativní, kreativní,vzdělané, zodpovědné a hrdé... – dokážeme takové být?

(Inspirace z kongresu)

Ve dnech 22.3. – 23.3.2007 proběhl v menším nizozemském městě Arnhem mezinárodní kongres psychiatrického ošetřovatelství „Mental health in Europe – Discover the field, enjoy the scenery“. Pořádala jej Evropská asociace psychiatrických sester Horatio ( www.horatio-web.eu ), sdružující příslušné odborné organizace v různých evropských státech. Za Českou republiku a za psychiatrickou sekci ČAS jsme zde byly dvě a nyní, po návratu bychom se rády podělily o své zkušenosti a pocity.

Na kongresu bylo přítomno téměř 150 účastníků z 25 zemí. Kongres byl veden ve velice přátelském duchu, jeho průběh byl nabitý energií, motivací a komunikací. Přednášející popisovali stav a situaci psychiatrického ošetřovatelství ve své vlasti, mluvili o kulturních rozdílech, tamějších edukativních programech, zkušenostech a plánech. V průběhu večerního rautu byla spousta příležitostí navázat i neformální kontakty, obohatit se výměnou zkušeností a popřemýšlet o možnostech vzájemné spolupráce.

Mezi přednášejícími nás zaujala především paní Kobra Hassan Nejad, psychiatrická sestra původem z Íránu, pracující řadu let v psychiatrické nemocnici v Nizozemí. Tématem její prezentace byly multikulturní aspekty psychiatrické ošetřovatelské péče, jak je vnímá a prožívá sestra, která sama pochází z odlišného kulturního prostředí.

Paní Hassan Nejad popsala několik konkrétních situací, při jejichž řešení zažívala konfrontaci západních a ne-západních hodnot. Popisovala např. hluboké osobní dilema během práce s pacientkou, která byla znásilněna svým manželem. Pro muslimskou ženu možnost odmítnout manželovi sexuální styk neexistuje, a proto by ji ani nenapadlo mluvit v této souvislosti o znásilnění. Přednášející byla nucena v sobě hledat odpovědi na otázky, zda to tedy znamená, že jsou všechny muslimské ženy denně znásilňovány, protože se jich manžel nikdy na souhlas s pohlavním stykem neptá? Nebo vlastně znásilněny ani být nemohou právě proto, že jsou muslimky? Je rozhodující, v jakém právním prostředí člověk žije nebo jaké „právní prostředí“ si nese v sobě?

Zmínila také obtíže s uplatňováním některých diagnostických kritérií: např. chování, které je podle MKN-10 klasifikováno jako histriónská porucha, je v ne-západním světě kulturně podmíněnou a vyžadovanou formou truchlení. Jakou péči by vlastně měla dostat muslimská matka žijící v Evropě a oplakávající své dítě po „svém“ způsobu?

Vystoupení paní Hassan Nejad nás inspirovalo k úvahám např. o našich sestrách romské národnosti, které možná obdobně obtížně hledají soulad nebo alespoň kompromis mezi požadavky své profese a osobními hodnotovými postoji, danými odlišným kulturním zázemím. Co o tom víme a nakolik je dokážeme akceptovat i v jejich jinakosti?

Zkušenost s náplní kongresového jednání i s jeho celkovým ovzduším přispěla k tomu, že jsme si uvědomily, jak je naše dobře konaná práce opravdu důležitá, záslužná a Bohu i lidem milá. – Zároveň s tím si však také uvědomujeme, kolik toho v našem zdravotnictví a v naší ošetřovatelské službě – nejen kolem nás, ale i v nás samotných – je ještě potřeba změnit k lepšímu. Doufáme, že se o to všichni pokusíme, určitě to za to stojí.

Tereza Anderssonová, VFN, OLZ – Metadon

Blanka Novotná, PL Bohnice


Článek byl otištěn v časopisu Florence 5/2007