Jdi na obsah Jdi na menu

Horatio

5. 12. 2007
 

HORATIO a mezinárodní spolupráce psychiatrické sekce


HORATIO je název evropské asociace psychiatrických sester, která chce podporovat praktickou spolupráci, vzdělávání, ale také profesní sebevědomí psychiatrických sester v evropských zemích. Jejím cílem je rovněž posílení hlasu psychiatrických sester v evropských sesterských organizacích (ICN, EFN, ESNO), prezentace a podpora jejich specifických profesních zájmů a potřeb.

Název HORATIO si zakladatelé vypůjčili od Shakespeara. Horatio byl přítel Hamletův, doprovázel ho a chránil na všech jeho cestách, stál při něm věrně i v okamžicích, kdy ostatní pochybovali o Hamletově zdravém rozumu. V době, kdy Hamlet prochází těžkým vnitřním zápasem, je Horatio pro Hamleta jedinou důvěryhodnou osobou, jedinou spojkou s vnějším, „normální“ světem.

Psychiatrické sestry se ve své profesi často ocitají v pozici Horatia. Doprovázejí své pacienty a klienty, kteří se pohybují mezi dvěma odlišnými realitami, a s pomocí své osobnosti, zkušeností a znalostí přispívají k tomu, aby život pacientů byl co nejdůstojnější a nejhodnotnější.

Psychiatrická sekce ČAS navázala kontakty s iniciátory spolupráce evropských psychiatrických sester již v roce 2005. Od roku 2006 je řádným členem asociace a podílí se aktivně na její činnosti. V současné době je rovněž členem výboru asociace.


Z dosavadní činnosti asociace HORATIO:

květen 2006 – Praha, Česká republika

Ve dnech 22.-24.5.2006 v Praze proběhlo setkání přípravné skupiny za účasti zástupců organizací psychiatrických sester z 12 zemí Evropy, včetně České republiky. Psychiatrická sekce ČAS byla přizvána ke spolupráci a prostřednictvím svého zástupce se stala členem přípravného výboru asociace.


listopad 2006 – Göteborg, Švédsko

Třídenní setkání přípravného výboru, na programu byla především dopracování návrhu stanov, otázky financování činnosti asociace a propagace asociace v evropských zemích, příprava webových stránek a plánu akcí na nejbližší období, začíná vycházet bulletin.

Asociace má v tuto chvíli 7 řádných členů (řádným členem se může stát pouze národní organizace psychiatrických sester).

březen 2007 – Arnhem, Nizozemí

Ve dnech 21.-23.3.2007 se uskutečnila odborná mezinárodní konference pořádaná asociací HORATIO. Byla zaměřena především na mapování situace psychiatrického ošetřovatelství v evropských zemích, výměnu informací a zkušeností. Milým překvapením byl velký zájem ze strany mimoevropských států, především USA, Kanady a Číny.

Na konferenci navazovalo první řádné Valné shromáždění asociace, byl zvolen výbor a schváleny stanovy.


duben 2007 – Praha, Česká republika

Tajemník asociace HORATIO pan Ber Oomen je hostem na konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství X. Také s dalšími zahraničními hosty, panem a paní Bradfordovými z Anglie, jsme navázali spolupráci prostřednictvím HORATIO.


listopad 2007 – San Julians, Malta

Další pracovní setkání výboru asociace – hlavním bodem programu byly přípravy Festivalu psychiatrického ošetřovatelství, který proběhne 5.-9.11.2008 na Maltě.

Počet řádných členů asociace se zvýšil na 11, řada institucí i jednotlivců se stala mimořádnými členy.