Jdi na obsah Jdi na menu

Rok 2006 v Psychiatrické sekci ČAS

22. 11. 2007

 

Rok 2006 v Psychiatrické sekci ČAS

 

Aktivity Psychiatrické sekce:

 

Přehled vzdělávacích akcí v roce 2006

 

datum

název

místo konání

počet účastníků

4.5.2006

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství VIII.

Praha

264

21.-25.5. 2006

XII. celostátní konference Společnosti pro návykové látky

Měřín

 

14.6.2006

Právo v ošetřovatelské praxi

DPL Opařany

86

11.9.2006

Akreditace zdravotnických zařízení podle SAK ČR, sledování a měření kvality péče ve zdravotnických zařízeních.

DPL Opařany

80

14.9.2006

Cesta života-práce sester na gerontopsychiatrických odd.

PL H. Brod

105

24.10.-24.1.07

E-learningový kurs Psychotická onemocnění

DPL Opařany

86

8.11.2006

Odborná pomoc obětem trestných činů.

PL Bohnice

56

22.11.2006

Kazuistika pacientky se somatoformní poruchou

PL Bohnice

 

23.11.2006

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství IX.

PL Bohnice

 

13.12.2006

Antipsychiatrické aktivity sekt. Duchovní práce s psychiatrickými pacienty.

PL Bohnice

 

 

 

Další aktivity sekce:

 • byla započata spolupráce s evropskou asociací psychiatrických sester Horatio:

  • cílem spolupráce s touto asociací je snaha o prohloubení spolupráce a sjednocení národních organizací psychiatrických sester v rámci EU, příprava a koordinace vzdělávacích aktivit a odborných konferencí

  • za nového člena předsednictva sekce byla přijata Blanka Novotná z důvodu zajištění spolupráce s Berem Oomenem – prezidentem organizace Horatio

  • psychiatrická sekce ČAS se stala členem asociace Horatio od srpna 2006

  • předsednictvo sekce vyjednává možnost výměnných stáží

  • B. Novotná zastupovala Psychiatrickou sekci ČAS na jednání předsednictva

Horatia v Gothenburgu, 24.-25.11.2006

  • sekce vyšle delegáta na kongres 2008 na Maltě

 • předsednictvo sekce zavedlo novinku v přihláškách na semináře ČAS – pouze on-line na stránkách www.cnna.cz

 • projekt e-learningového vzdělávání bude pokračovat i v dalších letech

 • sekce navázala spolupráci s Centrem pro duševní zdraví na vzdělávacím modulu JPD sestry (komunitní sestra v psychiatrii)

 • byl vydán Sborník přednášek za rok 2005

 • K. Poskočilová se zúčastnila projednávání připomínek k návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb.

 • členové předsednictva se pravidelně účastní výjezdních zasedání předsedkyň sekcí ČAS- tentokrát se uskutečnil v termínu 24.-25.11.2006

 • jako delegát Psychiatrické sekce se M. Kudrnová zúčastnila konference Učíme se hovořit s pacienty o sexu – Brno, 25.10.2006

 • pokračovala aktivní spolupráce s firmou MMS, s.r.o.

 • sekce distribuovala vstupenky na oslavu Mezinárodního dne ošetřovatelství

 

Dne: 1.1.2007

Za předsednictvo Psychiatrické sekce ČAS

Mgr. Květa Poskočilová