Jdi na obsah Jdi na menu

Rok 2005 v Psychiatrické sekci ČAS.

22. 11. 2007

 

 

 

Rok 2005 v Psychiatrické sekci ČAS.

 

Nárůst členské základny:

k 31.12.2005 měla sekce 525 členů.

 

Aktivity:

  • pořádání 4 celodenních seminářů, z toho 1 ve spolupráci se zdravotně sociální sekcí ČAS

  • spolupráce na přípravě edukativního filmu Umění komunikace v povolání

zdravotní sestry

  • spolupráce členů sekce na vydání knihy v nakladatelství Grada – Psychiatrická

ošetřovatelská péče. Na nákup této knihy obdrželi členové psychiatrické sekce ČAS

poukázku se slevou 15%. Psychiatrická sekce spolu s prezidiem ČAS se finančně

podílela na vydání této knihy.

  • předsednictvo sekce odhlasovalo zakoupení publikace Restriktivní metody

v psychiatrii – standardizace ošetřovatelské péče všem platícím členům psychiatrické

sekce

  • byla navázána spolupráce s organizací PNWG – při práci na vytvoření evropské sítě psychiatrických sester.

 

Kontakty se členy sekce, odměny přednášejícím:

  • všichni přednášející byli na seminářích odměněni drobným věcným darem

  • všichni členové mají možnost prostřednictvím povoleného vstupu na webové stránky ČAS získávat aktuální informace o dění v sekci.

 

Výsledky hospodaření:

  • příjmy za rok 2005 celkem: 131.253.- Kč

  • výdaje za rok 2005 celkem: 131.597.- Kč

 

Za předsednictvo psychiatrické sekce ČAS: Mgr. Květa Poskočilová