Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost sekce 2005

21. 11. 2007

Česká asociace sester

Profesní organizace sdružující zdravotníky z celé ČR

62 odborných sekcí

ČAS - vývoj členské základny

2003 - 8 664 členů

2004 - 11 533 členů

k 1.3.2005 - 13 291 členů

Psychiatrická sekce ČAS - předsednictvo

Bc. Tomáš Petr

Bc. Jana Akrmannová

Mgr. Květa Poskočilová

Nataša Koudelková

Martina Kudrnová

Bc. Šárka Polášková

Psychiatrické sekce ČAS - členská základna

2003 - 157 členů

2004 - 220 členů

3/2005 - 281 členů

 

66 členů nezaplatilo členské příspěvky v roce 2004 i 2005

Aktivity sekce v roce 2005

14.4. - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství VI. - problematika dětské a dorostové psychiatrie, DPL Opařany

3.6. - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství VII. - seminář organizovaný ve spolupráce s e zdravotně - sociální sekcí

podzimní seminář - téma a přesný datum zatím neurčen

vydání sborníku přednášek

vydání publikace Restriktivní metody v psychiatrii - standardizace oš. péče - určeno všem členům

Další aktivity psychiatrické sekce ČAS

Partnerství na projektu CPRPDZ - Vzdělávání pracovníků v komunitní psychiatrii

Příprava edukativní videokazety - komunikace s pacientem, přístup k agresivním pacientům

Příprava akreditovaných kurzů

Psychiatric Nursing Work Group - mezinárodní spolupráce při vytváření evropské sítě psychiatrických sester

Hospodaření 2004

Příjmy

členské příspěvky = 22 300 Kč

účastnické poplatky = 39 650 Kč

úroky = 27 Kč

celkem = 61 977 Kč

Hospodaření 2004

Stav účtu k 31.12.2004 = 52 511 Kč

 

členské příspěvky za rok 2005 = 43 700 Kč

 

 

Informace o ČAS

 

 

 www.cnna.cz

(k přístupu je nezbytné evidenční číslo)