Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost sekce 2003

21. 11. 2007

Česká asociace sester

Profesní organizace sdružující zdravotníky z celé ČR

43 odborných sekcí

8 962 členů

Psychiatrická sekce ČAS

26.6.2002 - znovuobnovení činnosti

bylo zvoleno nové předsednictvo

CÍLE :

vytvořit silnou členskou základnu

probudit v sestrách zájem o dění v psychiatrickém ošetřovatelství

umožnit sestrám získávat kreditní body k registraci

Předsednictvo psychiatrické sekce ČAS

Bc. Jana Akrmannová ( Černá ) - předsedkyně

Bc. Tomáš Petr - jednatel

Nataša Koudelková - pokladník

Martina Kudrnová

Jana Dohnalová

Anna Motáčková

Revizní komise psychiatrické sekce ČAS

Kontroluje hospodaření sekce

 

Bc. Jana Mlýnková - PLB

Zuzana Fišarová - VFN

Ivana Šlaisová - FN Hradec Králové

 

Disciplinární komise psychiatrické sekce ČAS

Přijímá a řeší stížnosti na členy sekce ( porušení stanov, etického kodexu, dobré pověsti zdravotníků )

 

Marie Buriánová - VFN

Irena Sýkorová - PL Dobřany

Dana Bízková - Metadon

Počet členů psychiatrické sekce

157 ( platících v roce 2003 - 110 )

výše členského příspěvku - 300 Kč

nepracující důchodci, ženy na MD, studující, nezaměstnaní - 100 Kč

polovina příspěvku je určena sekci a polovina prezídiu ČAS

Hospodaření

Stav účtu ke 4.11.2003 = 80 485 Kč

z toho :

členské příspěvky 2002 = 11 820 Kč

členské příspěvky 2003 = 12 075 Kč

účastnické poplatky ze seminářů = 56 590 Kč

Hospodaření 2002

Příjmy

členské příspěvky = 11 820 Kč

účastnické poplatky = 20 750 Kč

úroky = 7,37 Kč

celkem = 32 577,37 Kč

Co bude dál ?

vydání sborníku přednášek - výběr ze všech dosud pořádaných seminářů - určeno všem účastníkům seminářů

sdílet informace po internetu, navázání užší spolupráce předsednictva s členskou základnou

volby do předsednictva psychiatrické sekce - jaro 2004, proběhnou současně se seminářem, podrobné informace budou součástí pozvánky na seminář

 

Informace o ČAS

 www.cnna.cz