Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost psychiatrické sekce ČAS v roce 2007

22. 11. 2007

 

Činnost psychiatrické sekce ČAS v roce 2007

 

Činnosti sekce dominovala organizace vzdělávacích akcí pro psychiatrické sestry. Ve spolupráci s firmou MSM bylo zorganizováno 8 tematických seminářů Kvalita života seniorů, které se věnovaly problematice gerontologie a gerontopsychiatrie. Vedlo toho jsme zorganizovali 3 celostátní konference pro psychiatrické sestry. 26.4.2007 jsme pořádali již. desátou výroční konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství tentokrát s podtitulem „Překračování hranic“. Vůbec poprvé jsme měli zahraniční přednášející a to z Velké Británie a Nizozemí.

V roce 2007 byl vydán již druhý sborník přednášek Po stopách psychiatrického ošetřovatelství.

Psychiatrická sekce se stala řádným členem evropské asociace psychiatrických sester Horatio a zapojuje se do veškerých aktivit této asociace.

Psychiatrická sekce se ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví aktivně účastní projektu JPD 3 zaměřeného na celoživotní vzdělávání sester v oblasti psychiatrické RHB a terénní práce v psychiatrii.

V následujícím roce chceme pokračovat v organizaci pravidelných vzdělávacích akcí jak regionálních tak i celostátních a mezinárodních. Uvažujeme o projektu výměnných stáží pro členy psychiatrické sekce, který by několika českým sestrám umožnil poznat zahraniční praxi. I nadále budeme pracovat v asociaci Horatio a zapojovat se do projektů vztahujících se k psychiatrickému ošetřovatelství např. jsme přislíbili pomoc při organizaci festivalu psychiatrického ošetřovatelství na Maltě v listopadu 2008.

Vzhledem k nárůstu členské základny již nejsme schopni komunikovat se svými členy poštou, proto se chystáme v roce 2008 věnovat více pozornosti našim webovým stránkám, učinit je zajímavějšími a pestřejšími a více využívat elektronickou komunikaci. Předpokládáme, že připravované změny designu stránek ČAS nám to umožní.

Největší událostí příštího roku jsou však červnové volby, kde budeme muset zvolit nové předsednictvo, které bude schopno a ochotno navázat na naši činnost.

 

Za psychiatrickou sekci

 

Mgr.Tomáš Petr

předseda

 

 

V Praze, dne 20.11.2007