Jdi na obsah Jdi na menu

Zvládání agrese u pacientů s mentální retardací

4. 2. 2008
 

Zvládání agrese u pacientů s mentální retardací.

Při zvládání agrese u mentálně retardovaných pacientů mají antipsychotika stejné výsledky jako placebo. Toto jsou závěry výzkumu organizovaného odborníky britské King´s College London.

Výzkum, který zahrnoval 86 pacientů s mentální retardací, prokázal, že podávání antipsychotických léků ke zvládání agrese vedlo ke stejným výsledkům jako podávání neúčinné látky (placebo). Dle výzkumníků je mnohem důležitější pracovat se zjištěnými příčinami agrese.

Agresivní chování je u pacientů s mentální retardací poměrně časté. Podávání antipsychotických léků ke zvládnutí agrese je běžnou praxí. Ve Velké Británii, 200 000 lidí s mentální retardací dostává antipsychotika, přestože odborný časopis Lancet informoval o vedlejších účincích zahrnujících kardiovaskulární obtíže, impotenci nebo nárůst hmotnosti. Předchozí studie nepřinesly žádné důkazy o tom, zda antipsychotická léčba při zvládání agresivních projevů mentálně retardovaných klientů pomáhá či ubližuje.

86 pacientů bylo zkoumáno v 10-ti různých zařízeních v Anglii, Walesu a Austrálii. Jedné skupině pacientů byl podáván Haloperidol (antipsychotikum I. generace), druhé skupině Risperidon (antipsychotikum II. generace) a třetí dostávala placebo. Klinické zhodnocení agresivních projevů, kvality života, nežádoucích účinků léků a dalších faktorů se zaznamenávalo ve čtvrtém, dvanáctém a 26 týdnu.

Výzkumníci zjistili, že u všech třech skupin došlo ke snížení projevů agrese do 4 týdnů, ale u pacientů dostávajících placebo to bylo nejvýraznější. Autoři uzavírají: „Náš výzkum ukazuje, že výskyt agresivního chování u pacientů s mentální retardací lze snížit bez ohledu na to, zda pacienti užívají antipsychotickou medikaci. Rutinní předepisování antipsychotických léků ke zvládání agresivního chování, třeba i jen v nízkých dávkách, by nemělo nadále býti doporučenou metodou léčby.


Zdroj:

www.mentalhealthnurse.co.uk

Lancet 2008; 371: 57-63