Jdi na obsah Jdi na menu

Volby do předsednictva psychiatrické sekce ČAS 2008

15. 12. 2007

Psychiatrická sekce České asociace sester

zastoupená předsedou Mgr.Tomášem Petrem

Ústavní 91

Praha 8

181 02


Věc: Volby do předsednictva psychiatrické sekce ČAS.


Vážená paní, vážený pane

jelikož jste členkou/členem psychiatrické sekce ČAS, dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o spolupráci při volbách do předsednictva této sekce.

Stávajícímu předsednictvu vyprší mandát v červnu 2008. Zvolení nového předsednictva je nezbytným krokem pro zajištění kontinuity činnosti sekce. Stávající členská základna má téměř 800 členů, proto jsme se rozhodli zorganizovat volby korespondenčním způsobem. Volby proběhnou dvoukolově. V tomto prvním kole Vás vyzýváme k navržení vhodných kandidátů, v kole druhém Vám poté zašleme lístek s kandidáty a Vy provedete svou volbu.


1. kolo - Výběr kandidátů


Požadavky na kandidáty:

  • členství v psychiatrické sekci ČAS – kandidát musí být řádným (platícím) členem psychiatrické sekce

  • enthusiasmus – kandidát musí být ochotný podílet se na činnosti sekce

  • časové možnosti – kandidát si musí být vědom určitých časových nároků kladených na výkon činnosti v předsednictvu


Návrh kandidáta musí obsahovat:

  • jméno a příjmení, popř. titul

  • stručný profesní životopis

  • další informace, které považujete vzhledem k volbám za významné

Kandidát musí být o tom, že je navrhován informován a musí s návrhem souhlasit.

Návrhy kandidátů zasílejte nejpozději do 31.1.2008 a to buď elektronicky na níže uvedené adresy nebo poštou na adresu psychiatrické sekce.


Z navržených kandidátů bude sestavena volební kandidátka, která Vám bude opět v druhém kole zaslána poštou s výzvou k provedení volby. Z navržených kandidátů bude zvoleno 5-ti členné předsednictvo, revizní komise a disciplinární komise. Volební období je čtyřleté. S výsledky voleb budete seznámeni na webových stránkách sekce nebo ČAS.


Informace k volbám:

tomas_petr@hotmail.com

jana.akrmannova@plbohnice.cz

www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz

Děkuji za spolupráci

 

S pozdravem

Za psychiatrickou sekci

Mgr.Tomáš Petr


V Praze, dne 1.12.07