Jdi na obsah Jdi na menu

Sebepoškozování pacientů – jak mu předcházet?

28. 12. 2007
 

Novinky: Sebepoškozování pacientů – jak mu předcházet?

Jak snížit četnost epizod sebepoškozování v rámci oddělení akutní psychiatrické péče?

Výzkumníci městské univerzity v Londýně nalezli 3 jednoduchá opatření, která mohou vést ke snížení výskytu sebepoškození na odděleních akutní psychiatrické péče. Výzkum financován Národním institutem pro zdravotnický výzkum se zabýval zejména vztahem mezi sledováním pacientů a četností episod sebepoškození.

Snížení psychiatrických lůžek a následný zvýšený obrat pacientů na oddělení pravděpodobně vede ke zvýšení výskytu sebepoškození na oddělení.

Výzkumníci použili kombinace rozhovorů s personálem a pacienty s různými dotazníky. Výzkum proběhl na 136 z 500 příjmových psychiatrických odděleních ve Velké Británii. Nasbírali a analyzovali více než 50 000 odpovědí.

Výzkum rovněž prokázal, že zvýšený objem příjmů na oddělení zvyšuje výskyt epizod sebepoškození. Důvodem může být skutečnost, že nově přijatí pacienti v psychickém stresu mají častěji sklony k sebepoškozování. Jiným vysvětlením je, že tito nově přijatí pacienti naruší atmosféru na oddělení, což má dopad na hospitalizované pacienty, vede to k zvýšení jejich úzkosti a následně i k zvýšení rizika sebepoškození.

Ve shrnutí se uvádí: Oddělení mohou implementovat 3 opatření, která by měla vést ke snížení počtu epizod sebepoškození: 1) zvýšení četnosti pravidelných kontrol pacientů, 2) zajištění komplexního programu terapeutických aktivit na oddělení, 3)zvýšení počtu kvalifikovaného personálu.

Zdroj: www.mentalhealthnurse.co.uk