Jdi na obsah Jdi na menu

kandidátní listina -VOLBY DO PŘEDSEDNICTVA PSYCHIATRICKÉ SEKCE ČAS 2008

4. 3. 2008

VOLBY do PŘEDSEDNICTVA PSYCHIATRICKÉ SEKCE ČAS 2008

kandidátní listina  • Burianová Monika narozena 1.5.1971


vzdělání:

1989 SZŠ - obor dětská sestra

2001 PSS - ošetřovatelská péče o dospělé na interním oddělení

2005 PSS - ošetřovatelská péče v psychiatrii


praxe:

2/1993 – 5/1996 Psychiatrická léčebna Bohnice, interní odd. - sestra u lůžka

6/1996 – 1/1999 interní a cévní ambulance Praha 9

souběžně Psychiatrická léčebna Bohnice, interní odd. - sestra u lůžka

2/1999 – 2/2002 Psychiatrická léčebna Bohnice, interní odd. - sestra u lůžka

3/2002 – dosud Psychiatrická léčebna Bohnice, AT odd. muži - staniční sestra


další:

2003 – dosud interní auditorka kvality ošetřovatelské péče

 


  • Červinská Marta narozena 19.2.1957


vzdělání:

1976 SZŠ – obor zdravotní sestra

1989 PSS – ošetřovatelská péče v psychiatrii

1998 psychoterapeutické minimum SUR


praxe:

1976 – 1986 Psychiatrická léčebna Bohnice, interní odd. - sestra u lůžka

1986 – dosud Psychiatrická léčebna Bohnice, odd. ochranných léčeb - staniční sestra


další:

1998 – dosud členka etické komise PLB

 


  • Koudelková Nataša narozena 24.10.1962


vzdělání:

1982 SZŠ - obor všeobecná sestra

1994 PSS - ošetřovatelská péče v psychiatrii

2004 PSS - management ve zdravotnictví


praxe:

1982 – 1984 OÚNZ – chirurgické oddělení

1984 – 1992 LDN Hradec králové

1992 – 2007 ÚVN Praha, psychiatrické oddělení

1997 – 2007 ÚVN Praha, psychiatrické oddělení - vrchní sestra

od 2008 CAZP Praha


další:

6/2004 – dosud předsednictvo psychiatrické sekce ČAS - pokladník
  • Kudrnová Martina, Bc. narozena 18.9.1971


vzdělání:

1991 SZŠ – obor všeobecná sestra

2002 PSS - ošetřovatelská péče v psychiatrii

2002 výcvik v systemické psychoterapii

2006 1.LF UK Praha – ošetřovatelství (Bc.)


praxe:

1991 – 1997 VFN Praha, psychiatrické oddělení – zdravotní sestra

1997 – 1999 VFN Praha, oddělení hemodialýzy, neurologie, ORL – zdravotní sestra

1999 – 2002 VFN, Oddělení pro léčbu závislostí - Centrum substituční léčby, Apolinář – zdravotní sestra

2002 – dosud VFN, Oddělení pro léčbu závislostí - Centrum substituční léčby, Apolinář – staniční sestra


další:

6/2004 – dosud předsednictvo psychiatrické sekce ČAS - člen


  • Machová Michaela, DiS. narozena 9.11 1981


vzdělání:

2001 Gymnázium

2005 Vyšší odborná škola zdravotnická – obor psychiatrie

praxe:

2001 – 2007 ÚVN Praha, psychiatrické oddělení – sestra u lůžka

od 2008 ÚVN Praha, psychiatrické oddělení - staniční sestra


  • Michálková Ilona narozena 7.2.1959


vzdělání:

1993 SZŠ – všeobecná sestra

1998 PSS – ošetřovatelská péče v psychiatrii

praxe:

11/1994 – dosud Psychiatrická léčebna Bílá Voda – všeobecná sestra


  • Novotná Blanka narozena 29.1.1967


vzdělání:

1993 SZŠ – obor všeobecná sestra

1995 výcvik v telefonické krizové intervenci

1997 výcvik v krizové intervenci

2002 psychoterapeutický výcvik se zaměřením na arteterapii


praxe:

1990 - 1992 ÚSP pro nevidomé, Praha 5 - ošetřovatelka

1992 - 1995 Psychiatrická léčebna Bohnice, odd. akutní péče - sestra u lůžka

1995 - 1997 Linka důvěry Liberec - vedoucí pracoviště

1997 - 2004 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Česká Lípa - terapeutka

2004 - 2006 Santé s.r.o., soukromé zdravotnické zařízení - specialista pro interní vzdělávání

2006 - dosud Psychiatrická léčebna Bohnice - asistentka hlavní sestry


další :

1997 – 2002 odborný garant a lektorka výcviku v telefonické krizové intervenci

1997 – dosud lektorka kursů pro sociální pracovníky a pracovníky ve zdravotnictví

2/2006 předsednictvo psychiatrické sekce ČAS – člen, zástupce sekce v asociaci Horatio  • Petr Tomáš, Mgr. narozen 1.6.1977


vzdělání:

1995 SZŠ – všeobecná sestra

1998 1. LF UK Praha – ošetřovatelství (Bc.)

2005 FHS UK Praha – řízení a supervize ve zdravotnických zařízeních (Mgr.)


praxe:

8/1998 – 8/2002 Psychiatrická léčebna Bohnice - zdravotní sestra

9/2002 – 9/2005 Psychiatrická léčebna Bohnice - asistent hlavní sestry

10/2005 – 6/2007 St. Lukes Hospital, UK - zdravotní sestra

6/2007 – 12/2007 Psychiatrická léčebna Bohnice - referent řízení kvality

od 1/2008 ÚVN Praha, psychiatrické oddělení - vrchní sestra


další:

6/2004 – dosud předseda psychiatrické sekce České asociace sester

Řešitel projektu MZČR na podporu kvality zdravotní péče: Restriktivní metody v psychiatrii, 2005

Autor publikace Restriktivní metody v psychiatrii (vydáno za finanční podpory MZ ČR, 2004)

Spoluautor knihy Psychiatrická ošetřovatelská péče (Grada, Praha, 2006)

Spoluautor knihy Doporučené postupy psychiatrické péče (Infopharm, Praha, 2006)

Autor vzdělávacího DVD Komunikace v povolání zdravotní sestry(ČAS, 2005)

Odborné články v odborných časopisech pro sestry Florence, Sestra

Aktivní přednášková činnost  • Polášková Šárka, Bc. narozena 1962


vzdělání:

1982 SZŠ – obor zdravotní sestra

1996 PSS – ošetřovatelská péče v psychiatrii

2001 1.LF UK Praha – ošetřovatelství (Bc.)

2004 kurz managementu pro staniční sestry


praxe:

1982 – 1983 I. interní klinika FN Motol - všeobecná sestra

1989 – 1993 Psychiatrická léčebna Bohnice, příjmové oddělení ženy – sestra u lůžka

1993 – 1999 Psychiatrická léčebna Bohnice, příjmové oddělení ženy – staniční sestra

1999 – dosud Psychiatrická léčebna Bohnice, oddělení následné péče – staniční sestra

2001 – 2004 VZŠ Praha 5 – učitelka


další:

6/2004 – dosud předsednictvo psychiatrické sekce ČAS - člen