Jdi na obsah Jdi na menu

Festival psychiatrického ošetřovatelství na Maltě

6. 12. 2008

Oslava psychiatrického ošetřovatelství a všech, kteří se na něm podílejí

 

Před několika lety diskutovali dva pánové, jeden Angličan a jeden Malťan, o své práci a o postavení psychiatrických sester. Trochu přitom popíjeli, takže nepřekvapí, že výsledkem společného večera byl nápad uspořádat festival pro psychiatrické sestry, na kterém by kromě odborného programu byl také prostor pro zábavu a společnou oslavu příslušnosti k profesi.

Jeden ze zmíněných pánů (je to ten Angličan) je dostatečně cílevědomý a vytrvalý a nerad své nápady zahazuje, takže v roce 2006 myšlenku na organizaci festivalu nabídl výboru Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO. 

Obrazek

O dva roky později, ve dnech 5.-9. listopadu 2008 se ve městě St. Julian´s na Maltě Festival psychiatrického ošetřovatelství opravdu uskutečnil. Hlavními organizátory byly Evropská asociace psychiatrických sester HORATIO (www.horatio-web.eu) a Maltská asociace psychiatrických sester (www.map-n.com). Na festival přijelo více než 400 účastníků z asi 20 zemí, přihlášeno bylo více než 200 příspěvků do odborné části programu a průměrná teplota byla kolem 22°C. Podmínky téměř ideální (znáte to, když je moc hezky, napadá vás spíš, kam by se dalo jít na výlet, než jak stanovit kritéria projektu na zkrácení doby pobytu pacientů v izolační místnosti).

V odborné části festivalu jste si mohli vybírat jako v dobře zásobeném bufetu. Po úvodních „velkých“ přednáškách následovalo v každém dni několik paralelních sekcí, zahrnujících prezentace, workshopy, diskusní skupiny a sympozia. Témata se pohybovala na škále od obecnějších, filozoficky nebo politicky zaměřených přednášek přes úzce odborné prezentace a workshopy až po příspěvky popisující každodenní praxi psychiatrických sester. Zastoupeny byly prakticky všechny oblasti psychiatrického ošetřovatelství, četnější byly příspěvky týkající se suicidálního jednání, používání omezovacích prostředků, vzdělávání psychiatrických sester a možností mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání.

V přestávkách odborného programu se k obvyklé kávě „podávala“ také krátká hudební a divadelní vystoupení, rozhovory s významnými osobnostmi psychiatrického ošetřovatelství, výstava fotografií a obrazů s tematikou duševní nemoci, v odpoledních hodinách komentovaná filmová představení. A na každý večer byl připravený společenský program …   

Obrazek

Psychiatrickou sekci ČAS na festivalu zastupovali členové předsednictva sekce a také oba výherci literární soutěže, vyhlášené na jaře 2008. Spolu s Mgr. Tomášem Petrem jsme vystoupili v jedné z odborných sekcí s příspěvkem, zaměřeným na možnosti vzdělávání a konkrétní pracovní podmínky psychiatrických sester v České republice.

Srovnání podmínek poskytování psychiatrické ošetřovatelské péče v různých zemích bylo jedním z témat, která mne zaujala. Australská sestra popisovala typický den psychiatrické sestry pracující mezi domorodým obyvatelstvem v buši, jeho psychickou i fyzickou náročnost, nutnost přizpůsobit nabídku péče kulturním a sociálním odlišnostem domorodých rodin. Sestra z Norska, žijící v oblasti za polárním kruhem se musí ve své práci vyrovnat s faktem vzdáleností -  nejbližší nemocnice je 900 km daleko a doprava je možná pouze letadlem, pacienti žijí ve vzdálenosti 60 - 100 km, vzhledem k řídkému osídlení je někdy velmi problematické sestavení terapeutické skupiny. Rumunská sestra žijící v Anglii velmi temperamentně líčila své zkušenosti „sestry z východu“ a kriticky hodnotila úroveň anglických psychiatrických sester v oblasti somatické péče.

Obrazek

           Víc než kdy dřív jsem si na Maltě uvědomila, kolik toho má psychiatrické ošetřovatelství v České republice ještě před sebou. Ve většině zemí, které byly na festivalu zastoupeny, je psychiatrické ošetřovatelství samostatným oborem, s propracovanější strukturou, vlastním vzděláváním a výzkumem, má své profesory a guru. Specializace má jistě vždy i své stinné stránky, ale stav, kdy vám jako kvalifikace pro práci s duševně nemocnými lidmi stačí dva semestry psychiatrie, není optimální ani pro pacienty, ani pro profesní sebevědomí sester.

Příští festival se uskuteční ve Stockholmu v roce 2012. Kam se asi do té doby české psychiatrické ošetřovatelství posune?

 

                                                                        Blanka Novotná