Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost Psychiatrické sekce ČAS v roce 2017

30. 5. 2018

Přehled činnosti Psychiatrické sekce ČAS v roce 2017 

Sekce sdružuje zdravotnické pracovníky, zejména všeobecné sestry, pracující v oblasti psychiatrie. Své aktivity zaměřuje nejen na podporu rozvoje psychiatrického ošetřovatelství, ale i psychiatrické péče jako celku. Psychiatrická sekce se účastní projektů podporujících zvyšování kvality zdravotní péče, organizuje konference a odborné semináře, podílí se na vzniku odborných publikací. Zapojuje se rovněž do připomínkování zákonů, které se dotýkají profese sester, a vstupuje do jednání se zdravotními pojišťovnami. V posledních letech je psychiatrická sekce aktivní zejména v rámci přípravy reformy psychiatrické péče.

V roce 2017 psychiatrická sekce zorganizovala dvoudenní výroční celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XX, které se zúčastnili zástupci ze zemí Visegrádské čtyřky a také zástupci MZČR a Psychiatrické společnosti ČLS JEP.  Psychiatrická sekce také zorganizovala několik workshopů zaměřených na psychoedukaci pacientů s psychotickým onemocněním.

V rámci probíhající reformy psychiatrické péče byli zástupci sekce jmenováni do:
- Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče.
- Výkonného výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče.

V roce 2017 byl na valném shromáždění Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO zvolen předseda psychiatrické sekce ČAS Tomáš Petr do výboru této organizace. Užší zapojení do evropské asociace psychiatrických sester je pro psychiatrickou sekci ČAS velmi prestižní záležitostí. Vzájemná spolupráce na evropské úrovni může být přínosem pro další rozvoj psychiatrického ošetřovatelství v ČR. Prezident HORATIA Martin Ward byl vybrán do mezinárodní poradní skupiny pro reformu psychiatrie v ČR.

Psychiatrická sekce ČAS aktivně spolupracuje také s Psychiatrickou společností ČLS JEP a se zástupci prefosních organizací ze zemí V4.

Psychiatrická sekce provozuje své vlastní webové stránky a zajímavé informace sděluje i přes svůj facebookový účet.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
předseda sekce