Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost Psychiatrické sekce ČAS v roce 2016

13. 1. 2017

Přehled činnosti Psychiatrické sekce ČAS v roce 2016 

Sekce sdružuje zdravotnické pracovníky, zejména všeobecné sestry, pracující v oblasti psychiatrie. Své aktivity zaměřuje nejen na podporu rozvoje psychiatrického ošetřovatelství, ale i psychiatrické péče jako celku. Psychiatrická sekce se účastní projektů podporujících zvyšování kvality zdravotní péče, organizuje konference a odborné semináře, podílí se na vzniku odborných publikací. Zapojuje se rovněž do připomínkování zákonů, které se dotýkají profese sester, a vstupuje do jednání se zdravotními pojišťovnami. V posledních letech je psychiatrická sekce aktivní zejména v rámci přípravy reformy psychiatrické péče.

V roce 2016 psychiatrická sekce zorganizovala tradiční celostátní konferenci Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX, dále byl zorganizován cyklus 8 workshopů zaměřených na psychoedukaci pacientů s psychotickým onemocněním.

Zástupci sekce pracovali v roce 2016 v následujících pracovních skupinách:

  • Pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví ČR pro neurodegenerativní onemocnění v rámci Strategie reformy psychiatrické péče.
  • Pracovní skupina pro destigmatizaci a komunikaci v rámci reformy psychiatrické péče.
  • Pracovní skupina pro vzdělávání a výzkum v souvislosti s reformou psychiatrické péče.

Zástupci sekce se podíleli na vzniku Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na období 2016 – 2019, který byl schválen vládou 3.2.2016, a spolupracovali na tvorbě Věstníku MZČR č. 5/2016, kde jsou definovány standardy psychiatrické péče pro CDZ, psychiatrické ambulance a akutní psychiatrická oddělení. Psychiatrická sekce se také aktivně snažila o navýšení hodnoty bodu u odbornosti 914 – psychiatrická sestra. Tato iniciativa se nakonec promítla v Úhradové vyhlášce na rok 2017, kdy došlo k navýšení hodnoty bodu u odbornosti 914 na 0,95 Kč/ bod.

Psychiatrická sekce ČAS aktivně spolupracuje s Psychiatrickou společností ČLS JEP a je aktivní i na mezinárodní úrovni, kde spolupracuje se zástupci zemí V4 a také se zástupci jiných evropských zemí v rámci evropské asociace psychiatrických sester HORATIO.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
předseda sekce