Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost psychiatrické sekce ČAS - aktuality

31. 3. 2014

1. Reforma psychiatrické péče

 Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena v říjnu 2013. Následovat měly kroky k přípravě její implementace do praxe. Vzhledem ke změně vlády a vedení MZ ČR však došlo ke zpomalení celého procesu. V tomto roce nebyla zatím svolána pracovní skupina pro přípravu reformy psychiatrické péče, ani nebyli jmenováni členové do jednotlivých skupin, které se měly zabývat implementací strategie reformy. MZČR nadále vyjednává podporu z evropských strukturálních fondů a mapuje si zájem poskytovatelů služeb o případnou finanční podporu nových projektů. 

1.1. Centra duševního zdraví

 Psychiatrická společnost ČSL JEP ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) koordinuje pracovní skupinu, jejímž cílem je vytvoření standardu, jak by mělo vypadat a fungovat Centrum duševního zdraví (nový prvek systému popsaný ve Strategii). Součástí pracovní skupiny jsou i zástupci psychiatrické sekce ČAS. O výsledcích jednání vás budeme informovat. 

1.2. Komunitní psychiatrické sestry

 Zástupci psychiatrické sekce ČAS, CRPDZ a psychiatrické společnosti ČSL JEP vytvořili návrh vzdělávacího programu určeného pro psychiatrické sestry se zájmem o práci v přirozeném prostředí pacienta (komunitní psychiatrické sestry). V následujících měsících bude kurz předložen akreditační komisi MZČR ke schválení a od září se uvažuje o spuštění prvního pilotního kurzu. Pro další informace sledujte průběžně webové stránky psychiatrické sekce ČAS.

S cílem posílit postavení komunitních psychiatrických sester v systému psychiatrické péče jsme podali návrh na vytvoření samostatného segmentu v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu. Náš návrh zatím nebyl projednáván.

Zároveň jsme požádali o možnost sdílení některých výkonů s odborností 911 – všeobecná sestra, aby mohly psychiatrické sestry v rámci komunitní péče vykazovat také ošetřovatelské výkony typu aplikace injekcí, odběry biologického materiálu apod. Naše žádost bude projednávána na následujícím jednání pracovní skupiny MZČR. 

1.3.Psychoterapie

Zástupci psychiatrické sekce ČAS, psychiatrické společnosti ČSL JEP, psychoterapeutické společnosti ČSL JEP a společnosti klinických psychologů se setkávají při pravidelných jednáních zabývajících se otázkami psychoterapie. Jedním z diskutovaných témat jsou také kompetence psychiatrických sester v oblasti psychoterapie a požadavky na jejich odbornou přípravu. O výstupech z těchto jednání budete průběžně informováni.

  

2. Nejbližší vzdělávací akce

15. 4. 2014
regionální seminář v Opavě – Ošetřovatelství v psychiatrii

12. – 15. 6. 2014
Sjezd psychiatrické společnosti ČSL JEP, Špindlerův Mlýn – sympozium pro nelékaře

16. 10. 2014
konference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XVII. – PN Bohnice

Bližší informace o vzdělávacích akcích naleznete na www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz
nebo získáte na emailové adrese tomas.petr@uvn.cz.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
předseda psychiatrické sekce ČAS