Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality z činnosti Psychiatrické sekce ČAS

21. 4. 2015

1. Reforma psychiatrické péče

    1.1 Standardy péče 
    Zástupci psychiatrické sekce ČAS se podíleli na vzniku standardu péče v Centrech duševního zdraví a standardu Akutní psychiatrické péče na psychiatrických odděleních.  Návrhy těchto standardů byly finalizovány v lednu 2015 a předány na MZČR k dalšímu posouzení. Psychiatrická sekce ČAS byla dále přizvána k tvorbě standardu péče v ambulancích s rozšířenou působností.

    1.2 Psychoterapie
    Zástupci psychiatrické sekce ČAS, psychiatrické společnosti ČSL JEP a psychoterapeutické společnosti ČSL JEP se setkávají při pravidelných jednáních zabývajících se otázkami psychoterapie. Jedním z diskutovaných témat jsou také kompetence psychiatrických sester v oblasti psychoterapie a požadavky na jejich odbornou přípravu.

    1.3 Komunitní péče
    Zástupci Psychiatrické sekce ČAS, Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a Psychiatrické společnosti ČSL JEP vytvořili certifikovaný kurz pro komunitní psychiatrické sestry. Kurz byl úspěšně akreditován MZČR a nyní se čeká na finanční prostředky z EU, které umožní jeho realizaci.
   Aktivity MZČR týkající se implementace schválené strategie reformy psychiatrické péče v posledním období spíše stagnují. Schůzky implementačních skupin se až na výjimky nekonají. Průběžné informace můžete sledovat na webových stránkách www.reformapsychiatrie.cz

2. Psychiatrická sekce ČAS na Facebooku
    Informace o činnosti psychiatrické sekce můžete nově sledovat také na facebooku. Využíváním sociálních sítích se chceme přiblížit jak našim stávajícím, tak i potenciálním novým členům. https://www.facebook.com/psychiatrickasekcecas

3.Vzdělávací akce v roce 2015
21.5.2015, Hradec Králové. Konference ošetřovatelství v psychiatrii. Pořádá region Hradec Králové ve spolupráci s psychiatrickou sekcí ČAS
15.10.2015, PNB Praha. Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XVIII. Celostátní konference.

Za psychiatrickou sekci ČAS
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
předseda psychiatrické sekce ČAS